Ανακαίνιση σπιτιού στην Ανθέων Θεσσαλονίκης

Λεπτομέρειες ανακαίνισης σπιτιού στην Ανθέων Θεσσαλονίκης

Aναλάβαμε την ριζική ανακαίνιση της κατοικίας. Ο Ιδιοκτήτης επικοινώνησε μαζί μας και ορίστηκε συνάντηση για την αυτοψία στον χώρο του. Αρχικά έγινε μία γενική συζήτηση για το σχεδιαστικό ύφος που επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης. Στην συνέχεια ο αρχιτέκτονας της εταιρείας μας σχεδίασε το τρισδιάστατο σχέδιο.

Με την ανάθεση του έργου αρχικά αποξηλώθηκε η παλαιά κουζίνα και τοποθετήσαμε καινούργια, μεγαλύτερη εστιάζοντας στην εργονομία. Τοποθετήσαμε χωνιά κατάβασης για μπάζα, για την αποκομιδή των μπαζών καθώς προχωρήσαμε σε αποξηλώσεις των παλαιών πλακιδίων, και του παλαιού δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης. Εγκαταστήσαμε νέες γραμμές ύδρευσης και αποχέτευσης και καινούργια πλακίδια. Ανοίχτηκαν επίσης καινούργιες ηλεκτρολογικές γραμμές λόγω των αναγκών για χρήση περισσότερων ηλεκτρικών συσκευών.

Στο μπάνιο αξιοποιήσαμε σωστά κάθε τετραγωνικό. Αρχικά έγινε η αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων των παλαιών ειδών υγιεινής και του παλαιού δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης. Τοποθετήσαμε στην συνέχεια τα καινούργια υλικά.

Αποξηλώθηκε στην συνέχεια η παλαιά ντουλάπα και τοποθετήσαμε καινούργια με ανάγλυφη επιφάνεια. Τοποθετήσαμε γυψοσανίδες σε σημεία όπου χρειάζονταν για να καλύψουμε τις παλαιές σωληνώσεις θέρμανσης. Έγινε επίσης αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων με καινούργια. Τέλος βάφτηκαν όλοι οι χώροι της κατοικίας.

Προσφέραμε στον ιδιοκτήτη την υπεραξία που ζητούσε να από την ανακαίνιση της κατοικίας του.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ