Ανακαίνιση σπιτιού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Λεπτομέρειες ανακαίνισης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Αναλάβαμε την ανακαίνιση του σπιτιού έχοντας στη διάθεσή μας, τα έμπειρα συνεργεία μας. Η ανακαίνιση σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των ιδιοκτητών. Ο μηχανικός λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατοικίας έλεγξε όλα τα δεδομένα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη.

Τοποθετήσαμε αρχικά το χωνί κατάβασης μπαζών και ξεκινήσαμε με το μπάνιο όπου εκεί χρειάστηκε προσεκτική διαρρύθμιση. Χρησιμοποιήθηκε σωστά κάθε τετραγωνικό εκατοστό ελεύθερου χώρου. Προχωρήσαμε στην αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων, των παλαιών ειδών υγιεινής και τοποθετήσαμε καινούργια. Αποξηλώσαμε επίσης τα παλαιά δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης και κατασκευάσαμε καινούργια. Χρησιμοποιήσαμε αντιμουχλικό στόκο που αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας, μυκήτων και βακτηριδίων.

Στην συνέχεια αναδιαμορφώσαμε το σαλόνι του σπιτιού γκρεμίζοντας κάποιους τοίχους. Τοποθετήθηκαν γυψοσανίδες, αποξηλώθηκαν οι παλιές εσωτερικές πόρτες και τοποθετήθηκαν καινούργιες. Τέλος έγινε ο ελαιοχρωματισμός όλων των χώρων του σπιτιού.

Παραδώσαμε τον χώρο βάσει των συμφωνηθέντων προδιαγραφών. Πραγματοποιήθηκε από καταρτισμένους και αξιόπιστους συνεργάτες και με τον σωστό σχεδιασμό του έργου εξασφαλίσαμε ένα νέο υγιεινό περιβάλλον.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

META ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ