Ανακαίνιση κατοικίας στη Σέρρες

Λεπτομέρειες ανακαίνισης κατοικίας στη Σέρρες

Μας ανατέθηκε η μερική ανακαίνιση του συγκεκριμένου σπιτιού όπου έγιναν εργασίες που άλλαξαν την εικόνα του. Παρουσιάσαμε στον ιδιοκτήτη το 3D σχέδιο, εγκρίθηκε και προχωρήσαμε στην υλοποίηση του.

Ξεκινήσαμε με την διαμόρφωση της εισόδου του σπιτιού αποξηλώνόντας όλο το χώρο. Ο ιδιοκτήτης ήθελε στην είσοδο του σπιτιού να τοποθετήσει γύψινα στην οροφή βάζοντας εσωτερικά κρυφό φωτισμό. Τοποθετήσαμε διακοσμητικά γύψινα στην οροφή, εσωτερικά λάμπες φωτισμού και επιμεληθήκαμε περιμετρικά τον χώρο δίνοντας έτσι το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Στο μπάνιο αποξηλώσαμε το παλιό δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης και τοποθετήσαμε καινούργιο. Στην συνέχεια αποξηλώσαμε τα παλιά πλακίδια, είδη υγιεινής και τοποθετήσαμε καινoύργια Α’ ποιότητας. Αλλάξαμε τις παλιές εσωτερικές πόρτες του σπιτιού με καινούργιες και την παλιά εξώπορτα με θωρακισμένη.

Δώσαμε προσοχή στην οργάνωση και το σχέδιο. Ο χώρος παραδόθηκε βάσει των προδιαγραφών που συμφωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ